< img src = "https://secure.vane3alga.com/162146.png" style = "display:none;" />

EQT Real Estate offentliggör, genom Stendörren Real Estate, utfallet av kontanterbjudandet till aktieägarna i Stendörren och förlänger acceptfristen

För mer information, klicka här.